0416 56 10 10

Bouwkundige Brandpreventie

Al sinds haar oprichting in 1991 vervult de RB+ Groep middels haar dochterbedrijven RB+ Bouwkundige Brandpreventie, Firejob, Van der Aa Brandwerende Applicaties en Preficon Europe een voortrekkersrol in de ontwikkeling en toepassing van brandwerende materialen. Firejob is deskundig op het gebied van brandwerend afdichten van doorvoeringen en sparingen, zusterbedrijf Van der Aa is gespecialiseerd applicateur van brandwerende bekleding en tot slot worden vanuit de Groep kwalitatief hoogstaande brandwerende materialen gebruikt en verhandeld onder de naam Preficon Europe.

Brandveilig onderhoud

Naast ontwikkeling in de breedte van het dienstenpakket, heeft het bedrijf zich ook in de diepte gespecialiseerd in veel verschillende sectoren. Onderwijs is daar een mooi voorbeeld van, de controle op de naleving van de regels ten aanzien van brandwerende doorvoeringen is de laatste jaren flink aangescherpt. Een trend die zich ook de komende jaren ongetwijfeld nog verder doorzet. Het onderwijs heeft in grote mate te maken met zowel nieuwbouw als historische panden, waarbij onderhoud en renovatie een grote rol spelen. Voor veel organisaties ligt het beschikbare budget onder druk, maar een goede brandveiligheid is wel degelijk essentieel, gezien het welbevinden van personeel en studenten.

Samenwerken vanuit specialisme

Wij bieden een zeer complete dienst tegen een marktconforme prijs. Aantoonbaarheid staat bij ons daarbij hoog in het vaandel. Gecombineerd met onze uitgebreide kennis en expertise van passieve bouwkundige brandpreventie, stelt dit ons in staat om aangaande dit onderwerp namens onze opdrachtgevers op te treden als volwaardige gesprekspartner voor toezichthoudende instanties. In dergelijke gevallen maken wij als het ware deel uit van de organisatie van onze opdrachtgevers en vervullen wij de rol van specialist bouwkundige brandpreventie van bijvoorbeeld bouwbedrijf X of installatiebedrijf Y. Doordat onze opdrachtgevers de vraagstukken ten aanzien van dit specialisme met een gerust hart volledig aan ons kunnen overlaten, hebben zij hun handen vrij om zich te concentreren op hun eigen kernactiviteiten. Op deze wijze doet iedereen waar hij goed in is en resulteert dit door middel van een goede samenwerking in een hoogwaardig eindproduct.

Duurzaam en betrokken 

De meerwaarde van de RB+ Bouwkundige Brandpreventie uit zich vooral in betrouwbaarheid, duidelijkheid, gedrevenheid, maatschappelijke impact en inlevend vermogen. Ons personeel beschikt over voldoende expertise en kundigheid om uw werkomgeving optimaal brandveilig te maken. Voor onze diensten ontwikkelen en maken wij daarnaast gebruik van duurzame materialen ofwel ‘groene producten’. Zo zijn deze vrij van schadelijke stoffen zoals kwartsstof of fibers. 

Innovatief 

De traditionele, passieve brandpreventie moet de komende jaren een behoorlijke slag maken gezien de voortdurend aangescherpte en complexer wordende wet- en regelgeving. “Stilstand is achteruitgaan”, zo luidt het gezegde. Dit is door de RB+ Bouwkundige Brandpreventie al lang geleden onderkend en juist reden geweest om te investeren in digitalisering. “Wij investeren al jaren in manieren om de administratie voor klanten completer en inzichtelijker te maken. Altijd Meerwaarde toevoegen, dat blijft ons credo!” 


Wat kan de de RB+ Bouwkundige Brandpreventie voor u betekenen?

 


Niek van Huijgevoort

Projectleider
RB+ Bouwkundige Brandpreventie

  +31 (0)416 56 10 10
  n.vanhuijgevoort@rbplus.nl
 
Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 56 10 10    info@rbplus.nl