0416 56 10 10

Amsterdam ArenA 2020 in uitvoering

Tot 2020 ondergaat de Amsterdam ArenA niet alleen een langdurige verbouwing, maar ook een totale metamorfose: ‘van hol naar bol’, die zich zal voltrekken in drie fasen.

Door een schil om het stadion heen te bouwen ontstaat meer plek voor het lopende publiek, horeca, roltrappen en toiletten. De omloop van ring 2 wordt drie keer zo breed. Eerst zal de oostkant van het stadion verbouwd worden (fase 1), vervolgens de zuidzijde en daarna de noordkant (fase 2 en 3). Elke bouwfase neemt ongeveer een jaar in beslag, zodat de gehele verbouwing van de Amsterdam ArenA naar verwachting in 2020 gereed is.

In opdracht van Ballast Nedam voorziet Van der Aa Brandwerende Applicaties de hoofddraagconstructie in bouwfase 1 van de noodzakelijke brandwerende bekleding.

Wat kan Van der Aa voor u betekenen?

Wist u dat u als eigenaar/beheerder eindverantwoordelijk bent voor het verzorgen van een (brand)veilige omgeving voor de mensen in uw gebouw? Van der Aa Brandwerende Applicaties kan u als pandeigenaar of pandgebruiker ondersteunen bij de advisering en uitvoering van de Brandwerende Bekledingen.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!
 Foto: PPHP (Pleasant Places Happy People)

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 56 10 10    info@rbplus.nl