0416 56 10 10

Corporatie ontdekt resultaatgericht samenwerken

Woningcorporaties kiezen steeds vaker voor het samenwerken met co-makers. In toenemende mate besteden woningcorporaties hun bouwwerkzaamheden voor meerdere jaren uit aan een selecte groep vaste bouwpartners. Volgens diverse deskundigen in de sector versnellen de verhuurdersheffing en de noodzaak om te bezuinigen op bedrijfslasten het streven naar regisserend opdrachtgeverschap. Co-makers gaan daarnaast steeds meer nieuwbouwproductie doen.

Vergaande ketensamenwerking

Ook woningverbeteringen worden op termijn volledig door co-makers uitgevoerd. De tendens is dat steeds meer woningcorporaties hier in meegaan. Vaak gaat het nog alleen om onderhoudswerk, maar sommigen doen al langer aan ketensamenwerking. Het ligt in de lijn der verwachting dat steeds meer corporaties zullen volgen.

Prijs-kwaliteit verhouding

Ketensamenwerking werkt ook kostenbesparing in de hand. Hierbij kan worden bespaard op stichtingskosten voor projecten en het ontwikkelproces kan worden ingekort waardoor de bouwkosten lager uit vallen. Hoewel co-makerschap niet altijd goedkopere woningen oplevert, is de productkwaliteit over het algemeen hoger dan normaal gesproken het geval is.

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 56 10 10    info@rbplus.nl