0416 56 10 10

Ikazia Ziekenhuis in opdracht

Ikazia Ziekenhuis gaat verbouwen. Een aantal gedateerde afdelingen worden gerenoveerd en er komt ook nieuwbouw. In totaal gaat het om circa 3.400 m² renovatie en circa 7.400 m² nieuwbouw.

Onder andere de poliklinieken Cardiologie, Neurologie, Longgeneeskunde, Kaakchirurgie, de verpleegafdelingen Pediatrie en Dagopname en de afdelingen Techniek en Facilitair krijgen vervangende nieuwbouw.

Om voor het Ikazia Ziekenhuis de nieuwbouw te realiseren en de patiëntenlogistiek te optimaliseren worden een aantal afdelingen verplaatst en heringericht. Dit geldt onder andere voor de afdeling Logistiek, de Nucleaire geneeskunde, de Bloedafname, het Opnameplein en de Apotheek (inclusief cytostatica bereiding). 

De werkzaamheden

Dochterbedrijf Firejob zal in opdracht van Hurks Bouw 's-Hertogenbosch de brandwerende doorvoeringen verzorgen. De totaal geplande uitvoeringstijd, inclusief interne verhuizingen bedraagt, circa 39 maanden. De bouw is medio juni 2016 gestart.Foto: EGM Architecten

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 56 10 10    info@rbplus.nl