Bouwkundige brandpreventie

Naast ontwikkeling in de breedte van ons dienstenpakket op gebied van oplossingen in bouwkundige brandpreventie, heeft RB+ Bouwkundige Brandpreventie zich ook in de diepte gespecialiseerd in veel verschillende sectoren. Onderwijs is daar een mooi voorbeeld van, de controle op de naleving van de regels ten aanzien van brandwerende doorvoeringen is de laatste jaren flink aangescherpt. Een trend die zich ook de komende jaren ongetwijfeld nog verder doorzet. Het onderwijs heeft in grote mate te maken met zowel nieuwbouw als historische panden, waarbij onderhoud en renovatie een grote rol spelen. Voor veel organisaties ligt het beschikbare budget onder druk, maar een goede brandveiligheid is wel degelijk essentieel, gezien het welbevinden van personeel en studenten.

Samenwerken vanuit specialisme

Wij bieden een zeer complete dienst tegen een marktconforme prijs. Aantoonbaarheid staat bij ons daarbij hoog in het vaandel. Gecombineerd met onze uitgebreide kennis en expertise van passieve bouwkundige brandpreventie, stelt dit ons in staat om aangaande dit onderwerp namens onze opdrachtgevers op te treden als volwaardige gesprekspartner voor toezichthoudende instanties. In dergelijke gevallen maken wij als het ware deel uit van de organisatie van onze opdrachtgevers en vervullen wij de rol van specialist bouwkundige brandpreventie van bijvoorbeeld bouwbedrijf X of installatiebedrijf Y. Doordat onze opdrachtgevers de vraagstukken ten aanzien van dit specialisme met een gerust hart volledig aan ons kunnen overlaten, hebben zij hun handen vrij om zich te concentreren op hun eigen kernactiviteiten. Op deze wijze doet iedereen waar hij goed in is en resulteert dit door middel van een goede samenwerking in een hoogwaardig eindproduct.

Duurzaam en betrokken

De meerwaarde van de RB+ Bouwkundige Brandpreventie uit zich vooral in betrouwbaarheid, duidelijkheid, gedrevenheid, maatschappelijke impact en inlevend vermogen. Ons personeel beschikt over voldoende expertise en kundigheid om uw werkomgeving optimaal brandveilig te maken. Voor onze diensten ontwikkelen en maken wij daarnaast gebruik van duurzame materialen ofwel ‘groene producten’. Zo zijn deze vrij van schadelijke stoffen zoals kwartsstof of fibers.

Innovatief

De traditionele, passieve brandpreventie moet de komende jaren een behoorlijke slag maken gezien de voortdurend aangescherpte en complexer wordende wet- en regelgeving. “Stilstand is achteruitgaan”, zo luidt het gezegde. Dit is door de RB+ Bouwkundige Brandpreventie al lang geleden onderkend en juist reden geweest om te investeren in digitalisering. “Wij investeren al jaren in manieren om de administratie voor klanten completer en inzichtelijker te maken. Altijd Meerwaarde toevoegen, dat blijft ons credo!”

Wat kan RB+ voor u betekenen?

Niek van Huijgevoort

Manager
Van der Aa

  +31 (0)416 56 10 10
  n.vanhuijgevoort@rbplus.nl

Meer weten over bouwkundige brandpreventie?

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.