Brandwerende afdichtingen en doorvoeringen

Firejob is marktleider op het gebied van brandwerende afdichtingen, waarbij wij ons onderscheiden door continu te streven naar de ontwikkeling van hoogwaardige brandwerende doorvoeringen met één enkel doel: het nog brandveiliger maken van gebouwen.

Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden, maar met adequate bouw­kundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Brandwerende doorvoeringen nemen hierbij een belangrijke plaats in. Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van ieder gebouw en moeten worden beveiligd tegen brand. Binnen dit specialistisch vakgebied bieden wij u de best haalbare brandveiligheid volgens de in het Bouwbesluit voorgeschreven richtlijnen.

Hoge eisen

Door hoge eisen te stellen aan brandwerendheid is een specifieke kundigheid vereist voor de brandwerende door­voeringen en sparingen. Met onze producten en diensten hebben wij de afgelopen jaren bewezen niet alleen toonaangevend maar ook normbepalend bezig te zijn. Onze opgedane kennis, ervaring en expertise maken dat wij ruimschoots aan uw verwachtingen kunnen voldoen. Ons continue streven is dan ook om een zo goed mogelijk product te leveren. Doeltreffendheid en doelmatigheid zijn hierbij vanzelfsprekend. Onze oplossingen passen hiernaast uitstekend in het huidige digitale tijdperk en sluiten aan bij de nieuwste visie ten aanzien van brandveilige doorvoeringen. 

Wat kan Firejob voor u betekenen?

Ferry van den Dries

Manager
Firejob

  +31 (0)416 56 10 10
  ferry@firejob.nl

Meer weten over brandwerende afdichtingen?

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.