Brandgevaarlijke mythes

Het is een lastig verhaal om de brandveiligheid van uw gebouw of complex volledig te beheersen. De overheid beperkt zijn rol als regelgever en controleur en legt de verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf. Wat betekent deze ontwikkeling voor u als gebouwbeheerder en gebruiker?

Het is een herkenbare trend: een terugtredende overheid die meer verantwoordelijkheid en beslissingsruimte bij de samenleving legt. Het realiseren van een passend brandveiligheidsniveau is primair hún verantwoordelijkheid. Dan moeten bedrijven die beleidsruimte wel gebruiken en dat gebeurt volgens Ricardo Weewer (zie afbeelding) onvoldoende. Ricardo Weewer is lector Brandweerkunde bij de Brandweeracademie en ontkracht de volgende brandgevaarlijke mythes:

Wanneer het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen, dan is het brandveilig

“In het Bouwbesluit 2012 heeft de overheid de minimale wettelijke eisen waaraan gebouwen moeten voldoen vastgelegd. Veel gebouwbeheerders denken dat wanneer het gebouw aan die wettelijke eisen voldoet, het automatisch brandveilig is. Dit is een hardnekkige mythe, want een gebouw dat volledig voldoet aan het Bouwbesluit 2012 kan nog steeds afbranden. Extra preventieve maatregelen voor snelle detectie, brandbeheersing en dus behoud van het gebouw zijn geen zaak voor de overheid, maar voor de beheerder”, volgens Weewer.

In extra brandveilige maatregelen investeren is weggegooid geld

Weewer: “De verzekering dekt vaak de directe brandschade, maar niet altijd wordt de economische gevolgschade vergoed. Daardoor gaat een groot deel van de door brand getroffen bedrijven binnen twee jaar failliet.”

De brandweer is er toch om de boel op tijd te blussen?

Het beeld bestaat dat de brandweer bij bedrijfsbranden altijd naar binnen gaat om het vuur te bedwingen en het bedrijf te redden. “Dit kan niet altijd, natuurlijk gaat de brandweer tot het uiterste en zeker als er mensenlevens in het geding zijn. Maar als het puur en alleen gaat om schadebeperking, neemt de brandweer geen risico’s. Branden veranderen van karakter, doordat steeds meer kunststoffen worden toegepast en gebouwen beter worden geïsoleerd. Als dan de preventieve voorzieningen onvoldoende zijn om branden beheersbaar te houden (zoals brandwerend compartimenteren, red.), dan is het voor de brandweer simpelweg te gevaarlijk om naar binnen te gaan”, aldus Weewer.


BRON // Brandveilig.com

Meer nieuws

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.