Herziening norm brandveiligheid voor gebouwen

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) gaan samenwerken aan de herziening van de norm NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen'.

NEN 6093 bevat de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen. De huidige versie van NEN 6093 stamt uit 1995 en is aangevuld met een wijzigingsblad uit 2004. De norm is toe aan een herziening die weer aansluit op de huidige stand der techniek, de huidige bouwtechnieken en bouwvormen en de huidige kijk op brandveiligheid. 

Daarnaast is er een sterke behoefte om de norm uit te breiden met handvatten voor het bepalen van de brandomvang en het warmtevermogen in de meest voorkomende situaties. Uiteraard zijn de natuurkunde en thermodynamica niet gewijzigd, maar de ervaringen uit de praktijk tonen aan dat er behoefte is om afspraken duidelijker te omschrijven en zodoende beter te laten aansluiten op de praktijk.

NEN: wat is het en wat doet het?

Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. In Nederland is NEN al meer dan 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op internationaal niveau, zowel binnen als buiten Europa.

Meer nieuws

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.