Zorg voor brandveiligheid

De brandveiligheid binnen zorginstellingen moet anders. Tijdens een brandoefening in een zorgcentrum blijkt dat bewoners met reuma het glas van de brandmelder niet kunnen indrukken, de brandtrappen gebarricadeerd zijn door rollators en bewoners fysiek niet in staat zijn de trap zelfstandig af te komen.

Zorginstellingen

Peter Schut van Octaaf Advies en adviseur V&R Academie: “Al jaren zien wij rapporten voorbij komen over brandveiligheid in zorginstellingen waaruit blijkt dat het er niet goed voor staat. Wie is er verantwoordelijk en wat zegt de wet? Aan de wet voldoen is namelijk niet altijd hetzelfde als ‘het voor elkaar hebben’. Ook al voldoet een organisatie aan de wet, dan kunnen er bij een brand alsnog slachtoffers vallen.

De bestuurder zal zelf het heft in handen moeten nemen en maakt samen met de brandweer, gemeente, Raad van Toezicht, OR en Cliëntenraad een integraal brandveiligheidsplan. Zeker in deze tijd waarin regels veranderen op gebied van scheiding in wonen en zorg. Mensen met een lagere zzp-indicering (zorgzwaartepakket) blijven nu eerder thuis wonen. Stel er breekt een brand uit in een seniorenflat of een begeleid wonen project, wie is daar dan verantwoordelijk voor? De zorgorganisatie, gemeente, huurder van het gebouw en/of de cliënt zelf? Zegt u het maar, het is één groot onduidelijk verhaal.”

Hoe zet een zorginstelling een integraal brandveiligheidsplan op?

“Het begint bij de bewustwording van de bestuurder. Daarna volgt er een brandveiligheidscheck. Misschien voldoet de instelling aan de wet, maar blijkt dat de brandveiligheid toch beter kan. Wat zijn de kosten om alle bouwtechnische eisen op het ambitieniveau te brengen?

Er dient samen met gemeente en brandweer een integraal brandveiligheidsplan met kosten en baten opgesteld te worden. Uiteindelijk besluit het bestuur, na raadpleging van Cliëntenraad en Raad van Toezicht, welke instrumenten wel of niet worden ingezet. Denk aan diverse bouwkundige maatregelen tot aan het inzetten van sprinklerinstallaties”, aldus Schut.

Veiligheidsborging

“Wat ik merk is dat de technische kant rondom brandveiligheid steeds meer op orde komt. Nu is het zaak brandveiligheid ook tussen de oren van de medewerker te krijgen. Dit kan met training of met veiligheidsbewustzijnscampagnes. We zorgen ervoor dat een medewerker alert is en stimuleren het melden van incidenten en het constateren van afwijkingen op de standaard.

Een kabeltje boren door een brandscheidende wand kan en mag niet als deze niet weer wordt dichtgemaakt conform de regels. Borg je deze aanpak ook aan de achterkant met het facilitair bedrijf, dan zullen we uiteindelijk zien dat brandveiligheid ook echt in de genen gaat zitten”, verklaart Peter Schut.


BRON // Brandveilig.com

Meer nieuws

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.