Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De SCL is toepasbaar in alle sectoren.

Veiligheidsbewustzijn

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Houding, gedrag en cultuur

Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid en gezondheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige of ongezonde situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Keten

Het hanteren van de Safety Culture Ladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig en gezond werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

Laddertreden

De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid en gezondheid, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

De RB+ Groep is momenteel gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder. Het certificaat vindt u hieronder:

Heeft u hier vragen over?

Joep Sijtsma

Manager 
RB+ Groep
  +31 (0)416 56 10 10 
  joep@rbplus.nl

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.