Facet

Langs de snelweg A2 rond Utrecht ligt een 200 meter grootte geslepen diamant, ofwel het complex Facet. In opdracht van Bouwbedrijf Berghege heeft Van der Aa de complete hoofddraagconstructie van Facet brandwerend gecoat.

Facet

Een futuristisch ogend kantoorgebouw met een 200 meter lange glazen gevel en een onderliggende parkeergarage. Het gebouw heeft een bouwvolume van 24.500 m2 en op maaiveldhoogte een parkeergarage voor 430 plaatsen. Het complex ontleend zijn naam 'Facet' aan de diamant-geslepen glazengevel. Naast de hoofdfunctie als kantoorgebouw fungeert Facet door de geluid- en lichtwerende glasplaten tevens als geluidswand.

De Werkzaamheden

De complete hoofdraagconstructie, die bestaat uit ronde buiskolommen, is door Van der Aa voorzien van een brandwerende coating. Om een zo strak mogelijk uiterlijk te kunnen bieden zijn eerst alle kolommen glad geschuurd. Ook de vele glasplaten kregen de benodige extra aandacht, deze werden secuur afgeplakt alvorens er werd aangevangen met de coat werkzaamheden.

Pluspunt

Door een digitaal dossier per brandveilig opgeleverd complex aan te leveren, maken wij alle gegevens en genomen maatregelen inzichtelijk voor onze opdrachtgevers. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever een garantiecertificaat per project, waarin de kwaliteit van het materiaal en werkzaamheden wordt gegarandeerd voor een periode van maximaal 10 jaar.

Project van :Van der Aa
Branche :Retail
Locatie :Utrecht
Opdrachtgever :Bouwbedrijf Berghege
Beeldmateriaal :Bouwbedrijf Berghege
Brandwerende coating Facet te Utrecht | RB+ Groep
Brandwerende coating Facet te Utrecht | RB+ Groep
Brandwerende coating Facet te Utrecht | RB+ Groep

Wilt u meer informatie over dit project?

Peter den Hartog

Projectleider
Van der Aa 

  +31 (0)416 56 10 10
  peter@vanderaa.com

Gerelateerde nieuws

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.